Αρχική / Nepal 61

There are millions of fossilized ships worldwide, ships on top of the mountains, on the sides and on the bottom. Ships of all sizes, ships larger than we can imagine, ships more than a thousand miles from water. Each ship an ancient  historical treasure.

Σύνολο hits: 2306611
Επισκέψεις Χθες: 6323
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 1675
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 94
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 13