Αρχική / Greenland 1 31

Evidence of Viking Stonework. Added are various finds that oddly don't appear being of Viking origin. Some seem to be appearing from under the melting of the ice.
Σύνολο hits: 5468567
Επισκέψεις Χθες: 8486
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 747
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 87
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 20