Αρχική / A Giant squid? GPS Coordinates are Lat -63.048772, Lon -60.958179 in decimal degrees. 8

I investigate a giant or colossal squid image I found on the internet.  Just for the record, I did not discover this someone else discovered it and uploaded the image to Google earth previously and then it went viral.

Σύνολο hits: 5464197
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 700
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 127
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 22