Αρχική / Additional areas in Nepal with shipwrecks 57

In the high mountains of Nepal, there are many areas where ancient shipwrecks are being exposed by the melting ice. In the last couple of years I have seen thousands of eroded ancient shipwrecks. I must evaluate hundreds of images before I choose to download one due to the fact I need images that my users can identify as shipwrecks. The shipwrecks are a part of history and most of what I find are on mountains are nowhere near water!  I would enjoy working with someone to help retrieve samples of the wood to have them analyzed using the Carbon-14 dating method and possibly correlating the results of several samples from different areas. It would be interesting to see if the dates have a narrow distribution.

Σύνολο hits: 2687851
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 490
Επισκέψεις Χθες: 13724
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 1349
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 179
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 27