Αρχική / Pakistan 21

Thousands of years ago a great flood happened. A flood large enough to deposit ships 6000 meters above sea level and on all the continents. The proof is in the growing amount of images on this website. Each image has it's corresponding GPS coordinates stored in a database. 

Σύνολο hits: 2041527
Επισκέψεις Χθες: 1326
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 260
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 46
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 11